ENAR
pixel.gifpixel.gifpixel.gifpixel.gifpixel.gif
Bungy Jump - Säkerhet
Säkerhet är A och O när det gäller Bungy Jump. Läs mer om hur vi arbetar för att du ska kunna genomföra ett tryggt och säkert hopp med oss.
Bungy%20Safety%20Precaution.JPG
Utbildad personal
Vår personal är genomgående utbildad i utrustningshantering och säkerhet. Precis som inom exempelvis flyget, så tränar vi på olika olycksscenarion om det osannolika skulle inträffa att en olycka faktiskt sker.

Personalen utbildas och certifieras även fortlöpande i Första hjälpen och HLR.
Utrustning
Vår utrustning väljs omsorgsfullt och är i världsklass. Utrustningen besiktas varje år före säsongstart för att försäkra oss själva och våra hoppare om att den håller högsta kvalitet.
Tyngdkategorisering
Vi har separata snoddar för olika tyngdkategorier. Detta garanterar hoppning för alla personer oavsett viktklass med bästa dynamik och rekylverkan (från 30 kg till 200 kg). Med en viktanpassad snodd blir även uppbromsningen av hoppet mjukare, varför "rycket" uteblir.
Dubbelt säkerhetssystem
Peak Experience Bungy Jump använder endast specialsnoddar med ett integrerat säkerhetssystem s.k. Double Security System. Det innebär att hopparen är inkopplad i ett oberoende extra säkerhetssystem som godkänts enligt gällande normer.
Om gummikärnan överlastas eller brister träder Backup-systemet in och fångar obemärkt upp hopparen med fullt bibehållen dynamisk verkan.
Monitoring%20Safety.jpg
Kontinuerlig elektronisk övervakning
Ett mätsystem med ultraprecision som kontinuerligt och elektoniskt övervakar gummisnoddarnas inre hälsotillstånd. Systemet är världsunikt och kan liknas vid ett slags EKG för bungysnoddar.

Peak%20Crew.JPG
Copyright 2007   •    Peak Experience - Gravity Sports - Sweden   •    +46 (0)8 550 155 55   •    info@peakexperience.se