ENAR
pixel.gifpixel.gifpixel.gifpixel.gifpixel.gif
Bungy Jump - FAQ
I samband med våra arrangemang uppstår det många frågor kring Bungy Jump. Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren rörande hoppning i vår regi.
Vad är åldersgränsen för att hoppa Bungy Jump?
Åldersgränsen är 15 år, men då måste du fram till den dag du fyller 18 år ta med din förmyndares intyg på att Bungy Jump beviljas.
Hur lång tid tar ett fall?
Från fallet ned till snoddens maximala sträckning tar det cirka 5 sekunder (100 meter). Jämför med ett hopp från tians trampolin där det fria fallet är drygt en sekund.
Puttar ni av någon från plattformen?
Nej, det gör vi aldrig! Alla hopp ska naturligtvis ske av egen vilja. Dessutom är det inte mycket att skryta om för kompisarna om vi skulle putta av dig. Eller hur?

Blir det ett kraftigt ryck i snodden?
Nej. Våra snoddar har en dynamik som innebär att fallet bromsas in lugnt och fint. Dessutom har vi snoddar för olika viktklasser, vilket innebär att varje hoppare får en snodd som passar deras vikt

Kan jag få snodden runt halsen?
Nej. Snoddarna vi använder kan inte böjas så de hamnar runt en hals. Genom att hoppa i medvind minimerar vi dessutom risken att hopparen på något sätt kommer i kontakt med snodden under hoppet.
Kan jag studsa in i kranen?
Uthoppet ske alltid bort från kranarmen, aldrig mot den. Detta tillsammans med övriga säkerhetsarrangemang gör det i princip omöjligt att kollidera med kranen.

Vad händer om snodden går av?
Skulle någon del av själva latexsnodden gå av kommer du som hoppare inte att märka det. Backupsystemet tar över med fullgod dynamik.

Vi övervakar dessutom snodden elektroniskt med vårt världsunika system CEDS. Läs mer om CEDS under rubriken säkerhet.
Jag är tre månader gravid, kan jag hoppa?
Huruvida det är farligt eller ej att hoppa Bungy Jump när man är gravid är inte tillräckligt utrett.

Vi tycker att det finns bättre tillfällen att hoppa än när man är gravid. Vår policy är därför att inte tillåta gravida att hoppa.

Måste jag hoppa med huvudet först?
Nej, hos oss kan du hoppa upprätt om du vill och vågar. Många tycker att känslan av fallet är mer intensiv när man hoppar av upprätt.

84.JPG
DSC_0018.JPG
Ready.JPG
Jump.JPG
number1.JPG
Copyright 2007   •    Peak Experience - Gravity Sports - Sweden   •    +46 (0)8 550 155 55   •    info@peakexperience.se